Privatlån - jämför ränta och villkor på blancolån

PriceRunner hjälper dig att hitta det bästa privatlånet med låg ränta och bra villkor.

Välj avbetalningstid och om du vill betala tillbaka med Autogiro. Tänk på att räntan och andra avgifter är en kostnad för att låna pengarna. Avbetalningstiden är hur lång tid du behöver för att amortera lånet, det vill säga betala tillbaka pengarna.

Dina val:
Lånebelopp: 20 000 kr, 
Avbetalningstid: 5 år
Autogiro: Nej
Tips, svar på vanliga frågor och ett lexikon om privatlån
Vi hjälper dig pä vägen
Bearbetar...
Bank Avgifter Villkor
Gå till Lendo privatlån Info om Lendo Visa mer Uppl. avg.: 0 - 795 kr Aviavg.: 0 - 40 kr Autogiro: 0 - 40 kr Ränta: 2,95 - 29,95 % Lånebelopp: 10 000 - 600 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Gå till Sambla AB privatlån Info om Sambla AB Visa mer Uppl. avg.: 0 kr Aviavg.: 0 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 3,06 - 29,99 % Lånebelopp: 5 000 - 600 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Gå till Axo Finans privatlån Info om Axo Finans Visa mer Uppl. avg.: 0 - 495 kr Aviavg.: 0 - 50 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 2,95 - 26,00 % Lånebelopp: 5 000 - 600 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Gå till LĂ„nekoll privatlån Info om LĂ„nekoll Visa mer Uppl. avg.: 0 - 795 kr Aviavg.: 0 - 40 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 2,90 - 26,00 % Lånebelopp: 20 000 - 600 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Gå till LĂ„n & Spar Bank privatlån Info om LĂ„n & Spar Bank Visa mer Uppl. avg.: 395 kr Aviavg.: 0 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 3,95 - 9,95 % Lånebelopp: 50 000 - 500 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Gå till Comboloan privatlån Info om Comboloan Visa mer Uppl. avg.: 0 kr Aviavg.: 0 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 2,95 - 25,95 % Lånebelopp: 50 000 - 600 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Gå till Bank Norwegian privatlån Info om Bank Norwegian Visa mer Uppl. avg.: 0 - 399 kr Aviavg.: 0 - 19 kr Autogiro: 0 - 19 kr Ränta: 5,99 - 23,99 % Lånebelopp: 5 000 - 600 000 kr Åldersgräns: Från 23 år Till butik
Gå till Ikano Bank privatlån Info om Ikano Bank Visa mer Uppl. avg.: 0 kr Aviavg.: 0 - 25 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 6,15 - 17,94 % Lånebelopp: 10 000 - 350 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Gå till Zmarta privatlån Info om Zmarta Visa mer Uppl. avg.: 0 kr Aviavg.: 0 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 2,95 - 26,05 % Lånebelopp: 5 000 - 600 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Gå till SEB privatlån Info om SEB Visa mer Uppl. avg.: 0 - 300 kr Aviavg.: 0 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 5,25 - 13,00 % Lånebelopp: 20 000 - 350 000 kr Åldersgräns: Från 20 år Till butik
Gå till ICA Banken privatlån Info om ICA Banken Visa mer Uppl. avg.: 0 kr Aviavg.: 35 kr Autogiro: 0 kr Ränta: 5,24 - 14,95 % Lånebelopp: 20 000 - 500 000 kr Åldersgräns: Från 18 år Till butik
Tips, svar på vanliga frågor och ett lexikon om privatlån

Tips

Kan du få bättre villkor?
Kan du ha borgensmän som garanterar att du betalar finns ibland möjlighet till bättre villkor

Betala av lånet tidigare
Får du bättre villkor på annan bank kan det vara bra att veta om det kostar extra att lösa lånet tidigare än beräknat.

Kontrollera räntan på kontokortskrediten
Har du kontokort och ständigt utnyttjar krediten kan det vara idé att se om ett annat lån kan vara mer fördelaktigt.


Vanliga frågor

Får jag låna om jag inte är bosatt i Sverige?
I bankernas grundvillkor står det om lånet är öppet för personer som inte är bosatt i Sverige, vilket det normalt inte är. En möjlighet om man är bosatt utomlands är att kontakta långivarens kundtjänst för att se på möjligheten att ändå få lån, exempelvis genom att erbjuda någon form av säkerhet.

Vad menas med effektiv ränta?
Med effektiv ränta menas alla kostnader som är förknippade med lånet uträknat som en ränta.

Får jag låna om jag inte har en fast inkomst?
Erfarenheten visar att det normalt är en större risk för en bank att låna ut pengar till personer som saknar fast inkomst. I bankernas grundvillkor framgår det om lånet erbjuds om man har betalningsanmärkningar. En möjlighet om man är utan fast inkomst är att kontakta långivarens kundtjänst för att se på möjligheten att ändå få lån, exempelvis genom att erbjuda någon form av säkerhet.

Får man göra förtida inlösen av lån?
Merparten av våra banker och långivare erbjuder möjlighet att lösa in lånet före överenskommen låneperiods slut. Vid förtida inlösen tar långivaren ofta ut extra avgifter.

Hur beräknar vi månadskostnaden?
Uppgifterna bygger på den information som återfinns på långivarens hemsida och information vi erhållit via långivarens kundtjänst. Din faktiska månadskostnad får du via kontakt med aktuell långivare. Månadskostnaden innefattar alla de kostnader som är aktuella för ditt val.

Vad styr vilken ränta jag får?
Räntan varierar beroende på bl.a. var du lånar och hur mycket du lånar. Faktorer som ofta ger en lägre ränta är om man lånar mer och bedöms ha en bra säkerhet.

Hur beräknar vi effektiv ränta?
För att få fram effektiv ränta jämför vi samtliga långivares kostnader för ett lån på 100 000 kr och med en amorteringstid på 5 år.


Lexikon

Borgen
Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om denna person inte betalar.

Ränta
Ränta, definieras normalt som priset på lån av pengar. Ränta betalas av den som lånar pengar. Räntan erhålls av den som lånar ut pengar.

Inlåningsränta
Inlåningsränta kan erhållas när någon lånar ut pengar (exempelvis till en bank genom att sätta in dem på ett konto) varvid den som lånar ut pengar erhåller inlåningsränta från banken.

Amortering
Med amortering avses avbetalning på en skuld. De två vanligaste beräkningsmodellerna för amortering är annuitet och rak amortering.

Effektiv ränta
Med effektiv ränta menas vad det verkligen kostar att låna pengar och det brukar definieras som den totala kreditkostnaden angiven som en årlig ränta på lånebeloppet. Med kreditkostnad menas summan av räntor, tillägg och andra kostnader för ett lån.

Annuitet
Med ett annuitetslån så förändras inte beloppet som avbetalas. I praktiken så innebär detta att amorteringsdelen av utgiften ökar över tiden medan räntan minskar.

Rak amortering
Med rak amortering avses ett lån där amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Detta innebär att utgiften minskar över tiden eftersom kapitalskulden minskar.

Ocker
I lagboken beskrivs ocker som; "Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år". För ocker döms också den som lånar ut pengar i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, och tar en ränta eller annan ekonomisk förmån som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.